Ośrodek Leczenia Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych PDF Drukuj Email

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH  „SAN DAMIANO”

ul. Franciszkańska 10
26 – 060 Chęciny
woj. świętokrzyskie
www.terapia.franciszkanie.pl
Tel./Fax. : (041) 315 11 40
Tel. kom. 0 664 064 569

Ośrodek prowadzony jest przez Klasztor Franciszkanów w Chęcinach (k./ Kielc)
Zajmują się terapią uzależnień od środków psychoaktywnych (narkomania, lekomania)

Oddziały Ośrodka:


Oddział Rehabilitacyjno – readaptacyjny - program terapii stacjonarny dla dorosłych (mężczyzn i kobiet). Etap podstawowy terapii trwa 6 – 8 miesięcy – z możliwością dodatkowego pobytu w programie post – rehabilitacyjnym do 18 miesięcy.

Hostel "Gospodarz" - czas trwania do 12  miesięcy. Możliwość pobytu dla osób kończących program podstawowy w Oddziale Rehabilitacyjno - readaptacyjnym Ośrodka „San Damiano”.

 

Poradnia leczenia uzależnień - terapia ambulatoryjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Leczenie uzależnień od narkotyków, alkoholu, leków, hazardu. Terapia osób współuzależnionych.

 

HOSTEL „WSPÓLNOTA” W POŁAŃCU DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 

ul. 11 Listopada 15
28 – 230 Połaniec
woj. świętokrzyskie
Tel./Fax. : (015) 865 07 38

Hostel  jest oddziałem Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”. Misją Hostelu „Wspólnota” jest pomoc osobom dorosłym – uzależnionym od alkoholu – w powrocie do samodzielnego trzeźwego życia. Hostel jest domem dla tych, którzy po ukończeniu podstawowego etapu terapii nie powinni powrócić do swojego środowiska. Czas pobytu może trwać do 6 miesięcy. Koszty terapii w Hostelu pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Program terapeutyczny.