Procedura "Niebieskie Karty" PDF Drukuj

"Niebieskie Kart" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa sie z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia wystepowania przemocy. Obowiązuje ona w policji od 1998 roku, w pomocy społecznej od 2004 roku. Jest zalecana także do stosowania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w przypadku gdy w rodzinie występuje również problem alkoholowy.

Głównym celem "Niebieskich Kart" jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb stykających sie z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie.

Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie "Niebieskiej Karty" przez policjanta, pracownika socjalnego czy członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych to początek procesu pomagania.

Cele procedury "Niebieskie Karty"

 

1. Ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy.
3. Przerwanie izolacji rodziny.
4. Wsparcie dla ofiar - pisemna informacja o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy.
5. Motywowanie do podjecia działań ochronnych.
6. Bardziej stanowcze działania wobec sprawcy.
7. Zapis zdarzenia - ujednolicona dokumentacja.
8. Okreslenie skali i charakterystyka przemocy.
9. Tworzenie warunkow do współpracy służb i prowadzenia szkoleń interdyscyplinarnych.

Interwencja to pierwszy krok w procesie pomagania, jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie. To początek procesu pomagania opartego na założeniach:

  • najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiar
  • za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez wzgledu na to, co zrobiła ofiara
  • nie ma żadnego usprawiedliwienia przemocy, nikt nie ma prawa znecać sie nad innymi
  • zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach ofiar - jest to objaw doznanego urazu

  

W procedurze "Niebieskie Karty" interwencja jest rozumiana jako:

1. Działanie doraźne, mające na celu zatrzymanie aktualnej przemocy. taką interwencję przeprowadzają policjanci i działaja na zasadzie "straży pożarnej". Jej celem w ogólnym rozumieniu jest przywrócenie porządku, w razie konieczności podjęcie działań ochronnych wobec ofiar, pouczenie o przysługujących prawach i grożących konsekwencjach oraz rejestracja zdarzenia. Interwencja policji jest działaniem jednorazowym, chociaż może być podejmowana wielokrotnie w danej rodzinie, ponieważ cechą charakterystyczną przemocy jest to, że nie zatrzymana - powtarza się i z czasem nasila.

2. Szereg skoordynowanych działań rozłożonych w czasie mających na celu zmianę sytuacji. Tak rozumiana interwencja podejmowana jest przez specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracowników socjalnych i ma na celu wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu poszczególnych osób i całej rodzinie, tak aby wyjść z kryzysu, uporać się z jego skutkami. Działania podejmowane są nie tylko na rzecz ofiar, ale także wobec sprawców przemocy.